Ιθάκης 32, ΚΥΨΕΛΗ, 11257
2108220707
afcon.gr@outlook.com

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

Τι είναι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου;

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου  τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή από την 1η Απριλίου 2022 με το Νόμο 4495/2017 (ΦΕΚ A166/3.11.2017). Η σχετική νομοθεσία σχεδιάστηκε πρώτη φορά το 2010 και προέβλεπε την επιθεώρηση όλων των υφιστάμενων κτιρίων της χώρας κάθε πενταετία. Έπειτα από έντονες κριτικές που δέχθηκε η εν λόγω διάταξη, ο νόμος τροποποιήθηκε. Πλέον, η ταυτότητα κτιρίου στα υπάρχοντα κτίρια καταρτίζεται κατά τη μεταβίβαση τους και μόνο μία φορά. Για κάθε επόμενη μεταβίβαση αρκεί η έκδοση του Πιστοποιητικού Πληρότητας από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη.

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι ένας “ψηφιακός φάκελος” που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες ενός κτιρίου ή μιας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας (π.χ. διαμέρισμα σε πολυκατοικία), όπως την οικοδομική άδεια, τα σχέδια κάτοψης, τον πίνακα χιλιοστών, τις δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων, το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, και άλλα.

 

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου;

Για την έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Συμβόλαιο/Τίτλοι Ιδιοκτησίας

 • Στοιχεία του πωλητή-ιδιοκτήτη (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ, τηλέφωνο, mail)

 • Πρόσθετα Στοιχεία Ιδιοκτησίας [Αγοραπωλησία, Αποδοχή Κληρονομιάς (αν προέρχεται από κληρονομιά)]

 • Πίνακας Χιλιοστών

 • Τακτοποίηση αυθαιρέτων (αν υπάρχουν)

 • Οικοδομική άδεια

 • Στέλεχος άδειας έγκρισης

 • Τοπογραφικό Διάγραμμα

 • Όψεις-Τομές Αρχιτεκτονικής μελέτης/αποτύπωσης

 • Σχέδια παθητικής πυροπροστασίας

 • Μελέτη κατανομής δαπανών θέρμανσης

 • Κατόψεις αρχιτεκτονικής μελέτης/αποτύπωσης

 • Διάγραμμα Κάλυψης/Δόμησης

 • Τεχνική έκθεση στατικού Ελέγχου

 • Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος

 • ΠΕΑ (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης)

 • Λοιπά Έγγραφα Πράξεων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας. Για περισσότερες πληροφορίες  επικοινωνήστε μαζί μας.