Ιθάκης 32, ΚΥΨΕΛΗ, 11257
2108220707
afcon.gr@outlook.com

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Τι είναι;

Ενεργειακή Επιθεώρηση είναι η διαδικασία εκτίμησης των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας, των παραγόντων που τις επηρεάζουν, καθώς και των μεθόδων βελτίωσης για την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα.
Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις διενεργούνται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές.
Ενεργειακός επιθεωρητής : Φυσικό πρόσωπο – το οποίο έχει αποκτήσει τη σχετική άδεια – για την διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων ή και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή και εγκαταστάσεων κλιματισμού.


Η ενεργειακή επιθεώρηση αποσκοπεί :

α) στην εκτίμηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου ανά τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, φωτισμός, ΖΜΧ) και συνολικά.

β) στην ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου

γ) στην έκδοση του Π.Ε.Α.

δ) στην σύνταξη συστάσεων προς τον ιδιοκτήτη / χρήστη για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου του.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Π.Ε.Α. ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ


Τι είναι το Π.Ε.Α.

Το πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή τμήματος αυτού. Με το Π.Ε.Α. Το κάθε κτίριο (ή τμήμα αυτού) κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η) ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει και κάνει συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ( ή τμήματος αυτού).

Πότε απαιτείται?

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου ή ανακαινιζόμενου κτιρίου.

Για την αγορά ή πώληση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου, ανεξαρτήτου εμβαδού.

Για την ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου ανεξαρτήτου εμβαδού.

Για την ένταξη ενιαίου ή τμήματος κτιρίου κατοικίας στο πρόγραμμα ”Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Απαιτούμενα Έγγραφα – Στοιχεία

Στοιχεία Οικοδομικής Άδειας για ακίνητα που έχουν κατασκευαστεί μετά τις 14/3/1983.

Νομιμοποιητικά έγγραφα τακτοποιήσεων ή ρυθμίσεων.

Αρχιτεκτονική κάτοψη του ακινήτου* (διαφορετικά με μια πολύ μικρή επιβάρυνση πραγματοποιούμε εμείς το απαιτούμενο σκαρίφημα).

Πλήρη στοιχεία όλων των ιδιοκτητών του ακινήτου.

Τίτλος ιδιοκτησίας.

Φύλλο συντήρησης λέβητα.

Φύλλο συντήρησης κλιματισμού (για επαγγελματικά κτίρια).

Προαιρετικά Έγγραφα – Στοιχεία

Τοπογραφικό Διάγραμμα*

Η/Μ Σχέδια & Μελέτες (π.χ θερμομόνωσης)*

Τιμολόγια Ενεργειακών Καταναλώσεων (ΔΕΗ, Κοινόχρηστα)*

Ισχύς Κλιματιστικών*

* αντίγραφα

Σημείωση : Με μικρή επιβάρυνση παρέχουμε την δυνατότητα συλλογής των δικαιολογητικών που δεν βρίσκονται στην κατοχή σας .

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.